Termeni și condiții

 1. Dispoziții generale
 2. Definiții
 3. Tipul și domeniul de aplicare al serviciilor electronice
 4. Termeni și condiții pentru furnizarea și încheierea de contracte de furnizare de servicii electronice
 5. Condiții de reziliere a contractelor de furnizare de servicii electronice
 6. Procedura de reclamație
 7. Proprietatea intelectuală
 8. Dispoziții finale
 1. DISPOZIȚII GENERALE
  1. Site web funcționează în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.
  2. Regulamentul specifică tipurile și domeniul de aplicare a serviciilor furnizate pe cale electronică de către site. , normele de furnizare a acestor servicii, condițiile de încheiere și de reziliere a contractelor de furnizare de servicii prin mijloace electronice, precum și procedura de reclamație.
  3. Fiecare Beneficiar al Serviciilor, în momentul în care ia măsuri pentru a utiliza Serviciile electronice ale Site-ului , este obligat să respecte dispozițiile prezentului regulament.
  4. În domeniile care nu sunt reglementate de prezentul regulament, se aplică următoarele dispoziții
   1. Legea privind prestarea de servicii prin mijloace electronice din 18 iulie 2002 (Monitorul Oficial nr. 144, poziția 1204, cu modificările ulterioare),
   2. Legea privind drepturile consumatorilor din 30 mai 2014. (Monitorul Oficial 2014, poziția 827),
   3. Legea privind Codul civil din 23 aprilie 1964 (Monitorul Oficial nr. 16, poziția 93, astfel cum a fost modificată) și alte dispoziții relevante din legislația poloneză.
 2. DEFINIȚII
  1. FORMULAR DE CONTACT – formularul disponibil pe Site. permite destinatarului serviciului să contacteze direct furnizorul de servicii.
  2. REGULAMENT – prezentul regulament al site-ului.
  3. PRESTATOR DE SERVICII – Contentation sp. z o.o., cu sediul social la adresa: Contentation sp. z o.o: Bulevardul Piastów nr. 22, 71-064 Szczecin, adresa de livrare: ca mai sus, înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor din Registrul Judiciar Național ținut de Tribunalul Districtual Szczecin-Centrum din Szczecin, Departamentul Economic XIII al Registrului Judiciar Național sub numărul KRS 0000871922, NIP: 8522668617, REGON: 387628543, cu un capital social în valoare de: 50.000 PLN,
  4. adresa de e-mail: [email protected].
  5. UTILIZATOR – o persoană fizică, o persoană juridică sau o unitate organizațională fără personalitate juridică, căreia i se acordă capacitate juridică prin lege, care utilizează Serviciul electronic.
  6. SERVICIU ELECTRONIC – un serviciu furnizat electronic de către Furnizorul de servicii către Client prin intermediul Site-ului.
  7. NEWSLETTER – Serviciul electronic care permite Clientului să se aboneze și să primească gratuit informații de la Furnizorul de servicii la adresa de e-mail furnizată de Client.
 3. TIPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL SERVICIILOR ELECTRONICE
  1. Furnizorul de servicii permite, prin intermediul site-ului, utilizarea de servicii electronice, cum ar fi:
   1. Utilizarea formularului de contact,
   2. Utilizarea buletinului informativ,
  2. Furnizarea de servicii electronice către destinatarii serviciilor se realizează în termenii și condițiile specificate în regulamente.
 4. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE FURNIZARE ȘI DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE FURNIZARE DE SERVICII ELECTRONICE
  1. Furnizarea de servicii electronice menționate la capitolul III punctul. 1 din Regulament de către Furnizorul de servicii este gratuită.
  2. Perioada pentru care se încheie contractul:
   1. Contractul de furnizare de Servicii electronice constând în permiterea trimiterii unui mesaj prin intermediul Formularului de contact se încheie pentru o perioadă determinată de timp și încetează în momentul trimiterii mesajului sau al încetării trimiterii acestuia de către Client.
   2. Contractul de furnizare a Serviciilor electronice constând în utilizarea Buletinului informativ se încheie pe o perioadă nedeterminată de timp.
  3. cerințele tehnice necesare pentru cooperarea cu sistemul de informare și comunicare utilizat de furnizorul de servicii:
   1. Un computer cu acces la internet,
   2. acces la e-mail,
   3. browser web,
   4. Activarea modulelor cookie și Javascript în browserul dvs. web.
  4. Destinatarul este obligat să utilizeze site-ul într-un mod conform cu legea și bunele moravuri, ținând cont de respectarea proprietății personale și a drepturilor de proprietate intelectuală ale terților.
  5. Clientul este obligat să introducă datele în conformitate cu faptele.
  6. Destinatarului îi este interzis să furnizeze conținut ilicit.
 5. TERMENI ȘI CONDIȚII DE REZILIERE A CONTRACTELOR DE FURNIZARE DE SERVICII ELECTRONICE
  1. Rezilierea contractului de furnizare de servicii electronice:
   1. Un contract pentru furnizarea de servicii electronice cu caracter continuu și nelimitat (de exemplu, utilizarea buletinului informativ) poate fi reziliat.
   2. Beneficiarul serviciului poate rezilia contractul cu efect imediat și fără a indica motivele, trimițând o declarație corespunzătoare prin e-mail la adresa: [email protected]
   3. Furnizorul de servicii poate rezilia contractul de furnizare de servicii electronice cu caracter continuu și perpetuu în cazul în care clientul încalcă Termenii și condițiile, în special atunci când furnizează conținut de natură ilegală după o solicitare prealabilă ineficientă de încetare a încălcărilor, cu stabilirea unei perioade de timp adecvate. În acest caz, contractul expiră după 7 zile de la data depunerii unei declarații de intenție de reziliere a contractului (perioada de preaviz).
   4. Rezilierea conduce la încetarea raportului juridic cu efect pentru viitor.
  2. Furnizorul de servicii și clientul pot rezilia contractul de furnizare de servicii electronice în orice moment de comun acord.
 6. PROCEDURA DE RECLAMAȚIE
  1. Plângeri referitoare la furnizarea de servicii electronice de către furnizorul de servicii:
   1. Reclamațiile legate de furnizarea de Servicii electronice prin intermediul Site-ului, Clientul le poate trimite prin e-mail la: [email protected]
   2. În mesajul de e-mail de mai sus, vă rugăm să furnizați cât mai multe informații și circumstanțe cu putință cu privire la obiectul reclamației, în special tipul și data neregulii și informațiile de contact. Informațiile furnizate vor facilita și accelera în mare măsură procesarea reclamației de către furnizorul de servicii.
   3. Prelucrarea reclamațiilor de către prestatorul de servicii se efectuează imediat, în termen de cel mult 14 zile.
   4. Răspunsul furnizorului de servicii la reclamație va fi trimis la adresa de e-mail a clientului furnizată în reclamație sau prin orice alt mijloc furnizat de client.
 7. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
  1. Tot conținutul postat pe site-ul web la adresa beneficiază de protecția drepturilor de autor și sunt proprietatea prestatorului de servicii Prestatorul de servicii este pe deplin responsabil pentru orice prejudiciu cauzat prestatorului de servicii ca urmare a utilizării oricărui conținut al site-ului. , fără consimțământul furnizorului de servicii.
  2. Orice utilizare de către oricine, fără acordul expres scris al Furnizorului de servicii, a oricăruia dintre elementele care alcătuiesc conținutul și conținutul site-ului constituie o încălcare a drepturilor de autor ale Furnizorului de servicii și va atrage răspunderea civilă și penală.
 8. DISPOZIȚII FINALE
  1. Contractele încheiate prin intermediul site-ului sunt încheiate în conformitate cu legislația poloneză.
  2. În cazul în care o parte a regulamentului este incompatibilă cu legislația aplicabilă, dispozițiile relevante ale legislației poloneze se aplică în locul dispozițiilor contestate din regulament.